Mechanica AS utvikler og bygger spesialutstyr for bruk subsea og offshore.

Utviklingen i omsetning og resultat har vært særdeles positiv. Mechanica AS er allerede innarbeidet som en solid leverandør til flere av de viktigste bedriftene i bransjen og har gjennomført en rekke spennende prosjekt.

Selskapet ble etablert med 5 ansatte. Antallet er nå økt til 11 ansatte med en solid erfaringsbakgrunn, høy kompetanse og et godt utbygd kontaktnettverk etter å ha arbeidet en årrekke i offshore markedet.

I løpet av første driftsår har vi gjennomført en rekke utfordrende kontrakter der vår kompetanse og kapasitet innen engineering, maskinering og hydraulikk er kommet til sin rett.

De fleste større prosjekt omfatter ROV-opererte verktøy. Blant annet har vi levert flere cleaning tool, seal handling tool, jekkeverktøy, torque tool, vibration tool etc, Vi har også levert kontrollkonsoll, hydrauliske aggregat, diverse testutstyr og utført en rekke maskineringsoppdrag. For mer detaljer, se vår prosjekt-presentasjon eller ta kontakt for mer informasjon.

Mechanica AS utfører
– design og engineering
– fabrikasjon av egenutviklet utstyr
– bygging av utstyr etter kundens tegninger
– CNC-maskinering
– montering, hydraulikk, rørlegging, flushing og testing

Dokumentasjon leveres i henhold til ønsker og krav; dette omfatter i mange tilfeller også operasjons- og instruksjonsmanual til bruk offshore.

Selskapet holder til på Sola, Vingveien 3 (rett bak Hellestø-Bilpaviljongen).
Lokalene er oppgradert og tilpasset virksomheten, med god plass for montering/testing og fabrikasjon.

Forretningsidé:

Mechanica AS skal utvikle og bygge spesialutstyr for bruk subsea og offshore med basis i egen kjernekompetanse innen engineering, maskinering og hydraulikk.

Faglig dyktighet kombinert med markedskunnskap, tette kunderelasjoner og fokus på rett leveringstid, skal gjøre bedriften til en seriøs aktør i det norske markedet.