Fuge mellom trekjøl og stålkjøl


Kjølbolter


Trekjøl


Bunnstokker


Oppsettet kjøle


Stål, jern og betong


Sveising av ballastkjøl


Maling av stål


Ballastkjøl


Forsikring båt