En seilbåt må ha ballastkjøl både for å stabilisere båten og å bære seilarealet. Det er like mange meninger om hvordan en kjøl skal være, som det finnes båter. Imidlertid, for havgående seilfartøy er det enighet om at ca 45 % av båtens totalvekt skal ligge i kjølen.

Min har en 6,3 tonn tung ballastkjøl, kjøltypen kalles langkjøl. Noe forenklet kan man kalle kjølkonstruksjonen en jernkasse med innvendige skott. Som fyll er det brukt betong, jern og lecakuler.

Betong er sterkt alkalisk. I praksis fører dette til at betong hindrer rust der den kommer i kontakt med jern. Er sveisene til kjølen tette, vil rustangrep fra innsiden være umulig siden betongen hindrer dette. Ballastkjølen er montert på båten med 20 stk 16 mm syrefaste bolter som er festet ned i lommer på kjølen.
Skulle jeg ha laget ballastkjølen av massivt støpejern eller bly, ville det ha kostet en formue. Min løsning kom på ca. kr. 10.000.- inkl. maling, men da måtte jeg bruke en smule oppfinnsomhet. For en selvbyggere er denne kjøltypen, tegnet av Jan Knutsen, en utmerket løsning og relativt enkel å lage.