Bunnstokkenes oppgave er å binde sammen spantene til en spantemodul og følgelig også skrogsidene, samt å lage en sterk forbindelse til kjølen. Bunnstokkene til Njord er laget av 30 x 75 mm furulameller limt sammen til en høyde på 250 mm for bunnstokkene som står direkte på kjølen. I stevnene er høyden 170 til 200 mm.
Her som for spanter legger du de feteste og malmrikeste materialene nederst, slik at disse kommer mot kjølen der de kan komme i kontakt med bunnvann. Bunnstokken må skjæres med en skrå på ca 15 grader for den delen som kommer mot huden, slik at du slipper å slette den sammen med spantet. Dette gir også mulighet for senere behandling med impregnering.