Mechanica AS har fått bestilling på leveranse av Cleaning Tool for kjølesløyfer fra Framo Engineering AS

Verktøyet skal brukes for rengjøring av kjølesløyfer på Framo sine subsea pumper. Rengjøring skal foretas på installerte pumper og verktøyet opereres med ROV.

Mechanica AS står for engineering, fabrikasjon, montering og testing.
Leveringstidspunkt er ultimo august 2004.

Framo Engineering AS er blant annet en ledende leverandør av offshore pumpesystem, og er representert med salg og service worldwide.

Mechanica AS har tidligere levert to ROV-opererte verktøy for subsea honing av pumpehus og har gjennom disse leveransene opparbeidet anerkjennelse som en pålitelig leverandør til Framo.