Kjølboltene, lagt av 16 mm tykke gjengestenger i syrefast stål A4, går gjennom trekjølen og ned i en “lomme” på ballastkjølen. Hullene gir lekkasjer dersom du ikke tetter.

Tettingen utføres med å bore et ca 4 mm tykt hull ned til bolten og så klemme inn epoksylim med en vanlig “apoteksprøyte” uten nål.

Kjølboltene limes fast før trekjølen monteres.

 

Kjølen på båten er festet til bunnstokkene med 20 stk ø 16 mm gjengestenger i syrefast stål A4. En bolt alene ville kunne bære kjølvekten på 6,3 tonn så festene er kraftig overdimensjonerte.

Men det skal de være. For festene blir svekket med tiden av korrosjon og belastninger påført ved krengninger og bunnkontakt.

Bolthullen må tettes for å unngå lekkasje. Her borte jeg et 4 mm tykk  hull ned til gjengestaget og presset ned epoksylim med en apotekt-sprøyte. (se tegning) Jeg ventet 15 min. slik at første påfyllingen med epoksy fikk trekke inn i treverket.

Så etterfylte jeg med epoksy slik at hele borehullet ble fylt opp med epoksylim. Dette gir en god og varig tetting og en isolering metallet i boltene mot galvanisk korrosjon fra treverket.

Kraftig tiltrekking av muttere på syrefast stål fører som regel alltid til at gjengene skjærer seg sammen. Her må vi bruke et glidemiddel. Locktite 243 er et uunnværlig hjelpemiddel for festemidler. Det smører gjengene og samtidig låser mutteren.

Låsningen Locktite 243 gir, kan åpnes senere med ”håndmoment”. Den endelig tiltrekkingen/- låsing av kjølboltene gjøres om høsten. For da er materialene tørket og krympet.