Mechanica AS har inngått kontrakt med NCA om levering av tre verktøy for subsea vannkutting samt modifisering av giljotinsager for bruk under vann.

Verktøyene skal brukes i forbindelse med kontrakten NCA har inngått med Deep Ocean om deltagelse i prosjektet “Removal of external steel – Frigg Decommissioning”.

Mechanica AS står for engineering, i tett samarbeid med NCA, samt fabrikasjon, montering og testing. Kontrakten ble inngått primo juli og levering skal finne sted innen utgangen av september 2004.

Dette er Mechanica’s første leveranse til NCA og tildelingen av denne kontrakten er nok en bekreftelse på at selskapet blir tatt seriøst i bransjen.

Norse Cutting & Abandonment AS er et ledende selskap innen “on site kutting og maskinering”. Selskapet har utviklet en rekke patenterte kutteverktøy og har gjennomført en rekke større jobber, både i Nordsjøen og andre offshore områder.