For å spare kostnader ved fjerning av undervannsinstallasjoner, har Mechanica AS utviklet et ROV-håndterbart løfteanker i samarbeid med Sonsub AS.

Løfteankeret er beregnet og testet for løfting av 13,5 tonn på hvert anker og i vinkler som avviker opptil 90 grader fra retningen man har boret hullet. Et enkelt hull med diameter på ca 100mm bores i platen eller rørveggen, løfteankeret føres helt inn i hullet og låses ved tilbaketrekking. Dermed er ankeret låst og kan ikke fjernes uten at dette skjer fra baksiden av rørveggen eller platen.
Løfteankeret veier ca. 18 kg og utstyres med en standard 13,5 tonns sjakkel.

Sonsub Ltd., Aberdeen, har hovedkontrakten for fjerning av DP1 på Frigg.
Til bruk ved løfting av de fleste seksjonene, har Sonsub kjøpt et større antall løfteanker.
Fordeler ved den nyutviklede typen løfteanker er at det har en relativt lav vekt/størrelse og dermed er enkelt å håndtere ved bruk av ROV.

Prisen er såpass akseptabel at tidsbesparelsen ved klargjøring for løft kompenserer for at løfteankeret blir ”skrotet” etter bruk, sammen med skrapjernet.

I prinsippet kan en ROV stå for boring og innsetting av de fleste løfteankerne på DP1, uavhengig av fremdriften for de øvrige operasjonene. Den beregnede tidsbesparelsen for en jobb av disse dimensjonene, overstiger anskaffelseskostnadene med god margin.

Utviklingsarbeidet har vært utført av Mechanica’s Roger Anda, i konstruktiv dialog med to av de mest erfarne ROV-operasjonslederne hos Sonsub.

Prototypen ble i sin helhet maskinert, mens serie 1 er støpt i materialkvaliteten S165M ved BMS Steel AS.

Produktet er patentsøkt av Mechanica AS, ref. søknad nr. 20052538