Mechanica AS har i løpet av det siste året levert ca. 60 hydrauliske snekkegir, spesialdesignet for bruk til subsea utstyr. Kundene har bl.a. vært Aker Kværner Subsea og Norse Cutting & Abandonment (NCA).

Mechanica Subsea Snekkegir er tilpasset spesielt for tilslutning av Danfoss sin OMM-serie hydraulikkmotorer. Huset produseres i sjøvannsbestandig aluminium og har eloksert overflate. Snekkegiret er trykk-kompensert og kan brukes på alle aktuelle operasjonsdybder

Snekkegir brukes til mindre utvekslinger og egner seg best i system som opereres på lave hastigheter. Det har også fordeler ved at det er svært kompakt og har en vekt i luft på 5,6 kg og 4,4 kg i vann inkl. motor.

Som resultat av tilbakemeldinger fra våre kunder samt gjennomgang av produksjons- og monteringskostnadene, er det foretatt en rekke forbedringer på den nye versjonen. Giret kan nå leveres med 13 ulike utvekslinger, i intervallet fra 4,75:1 til 90:1, alle med de samme byggemål. Det er forsterket i forhold til forrige versjon, er utstyrt med kjøleribber og bedre beskyttet trykk-kompensering.

For øyeblikket pågår testing av den nye versjonen av snekkegiret. Testingen så langt har gått som forventet, og giret vil være klar for serieproduksjon i løpet av desember.

Det spesialdesignede snekkegiret erstatter kostbar ombygging av standard snekkegir, der nytt adapter/ny flens samt ny aksling var nødvendig for å bruke det til en hydraulikkmotor. I tillegg måtte standard snekkegirene som ble brukt under vann trykk-kompenseres vha grease. Ved bruk i sjøvann, blandet greasen seg med sjøvann og vitale deler rustet rimelig kjapt.