21.12.2015. Nybygg – peler og fundament på plass

Til tross for regn omtrent hver eneste dag siden byggestart, har Block Berge Bygg god kontroll på fremdriften. Pelingen ble avsluttet som planlagt, maskinentreprenøren var på plass samme dag og fundamenteringen ser også ut til å gå som planlagt.

Uke 2/2015 begynner elementene å komme på plass, da vil vi for alvor se hva vi har igangsatt på Forus.

28.10.15. Arbeidet med nytt bygg er kommet i gang.

Forus-området er ikke akkurat kjent for gode grunnforhold, første spadetak ble dermed endret til første ”pelestikk”, som ble tatt 25.10.15. Oppstarten på tomten er litt foran plan og lover godt for fortsettelsen. Planlagt innflytting er fremdeles innen 1. juni 2015.

Igangsettingstillatelse ble gitt av Sola kommune i forrige uke og dermed gjenstår bare å få opp bygget. Mechanica AS har inngått en totalentreprisekontrakt med Block Berge Bygg AS og vi har full tillit til at dette skal bli et glimrende bygg for videre utvikling av selskapet vårt.

23.06.2015. Innflytting i eget nybygg i løpet av mai 2015.

Mechanica AS har i løpet av sin treårige historie økt fra 5 til 15 ansatte og at vi er i ferd
med å vokse ut av lokalene på Sola er ingen overdrivelse.

For å kunne gi våre ansatte gode arbeidsvilkår og sikre mulighetene for en fortsatt
positiv utvikling, har vi kjøpt en 4,5 mål stor tomt av Forus Næringspark AS.

Tomten ligger i Sola kommune, like ved Biltilsynet, med god tilkomst til den
planlagte Solasplitten som skal bedre forbindelsen mellom Forus og Tananger.

Det er videre inngått en avtale om totalentreprise med Block Berge Bygg AS, som sikrer innflytting i løpet av ett år.

Det planlagte bygget har en verkstedhall for maskinering og montering på til sammen 840 m², med høyde under
krankrok på 6,5 meter. Det blir avsatt egne områder for trykktest, målerom, lagring og kapping av
materialer osv. Kontorbygget blir et 2-etasjes bygg med en samlet gulvflate på 400 m².

De lokalene vi i dag disponerer har til sammenligning en totalflate på 350 m² og nybygget
vil gi rikelig plass for videre ekspansjon.
Tomten har også en form og størrelse som gir mulighet for dobling av det bebygde arealet i fremtiden.