Kjølen ble satt ut før jeg satte opp plasthallen. 6,3 tonn er ikke lett å flytte rundt. Heldigvis står oppsettet mitt på en steinfylling. Hvis ikke ville nok kjølen ha satt seg langt ned i bakken.
Den ble montert på jernbanesviller og kilt opp i posisjon med eikekiler. Slik fikk den stå slik noen uker mens jeg monterte opp plasthallen og gjorde klart. Dermed fikk grunnen under kjølen satt seg ferdig før bygging startet.

Forut og akterut på kjølen har jeg ett kontrollpunkt som jeg måler av og til med en laser for å se om det er setninger. Hittil er det ingen bevegelse, men det er fremdeles 8 tonn til som skal opp på kjølen før båten er ferdig og kan sjøsettes. Når den er sjøsatt, er det ikke lenger mulig å bruke vater og lodd.