KS-system i henhold til ISO9001-2000 er implementert i bedriften.
HMS-system/Internkontroll er en integrert del av KS-systemet.

KS-systemet er bygd opp rundt prosessene i selskapet, nedenstående
flytskjema viser hovedprosessene som er utgangspunkt for de ulike prosedyrer etc.
-1
Mechanica AS er godkjent som leverandør i Achilles Felles Kvalifikasjonsordning for oljeindustrien.