Company Profile: “Sonsub is a leading contractor to the international offshore oil
and gas and telecommunication industries, specialising in technologically
sophisticated engineering, construction,
installation and maintenance services. Through a network of worldwide
facilities Sonsub supplies a range of services to its international clients
throughout the world.”

HUB Refurbishment Tool for Snorre B
ROV-operert verktøy bygget for å hone samt rengjøre en konisk pakningsflate
på manifold HUB på Snorre B.
Verktøyet inneholder også en funksjon for å kunne ta avtrykk av
pakningsflaten før/etter operasjon.
Verktøyet ble designet, produsert, montert og testet i løpet av mindre enn en uke
og viste seg å fungere fullt ut som forutsatt.

Hydraulic cutting skid
Hydraulisk verktøy for subsea kutting bolt/kjetting.
Kutteren er plassert i en ramme med oppdriftselement.

Selve kutteren er basert på en Larzep
standard kutter som er modifisert for bruk under vann.

ROV Jacking Tool – Vertical Mandrel Connector, Snorre B
Jekkeverktøyet ble bygd for å løsne en vertikal “mandrel cap” lokalisert på
340 meters dyp på Snorre B. Jekken har en løftekapasitet på 10 tonn, løftehøyde.320mm

Kontrollkonsoll for MST Odin – Prestigeprosjektet

Tankskipet Prestige forliste utenfor kysten av Spania høsten 2002. Skipet ligger
på 3.850 meters dyp og har lekket olje siden det gikk ned.

Sonsub/Saipem ble engasjert for å forestå tømmingen av Prestige, blant annet ved
bruk av MST Odin som ble innleid fra Statoil.

Store beholdere senkes fra Odin til vraket og fylles med olje.
Deretter heves beholderne til en dybde like under skipet hvor pumper og losseslange koples til.
Oljen pumpes så om bord i lastetankene på Odin.
Mechanica AS fikk kontrakten med å planlegge og fabrikkere kontrollkonsollet for operasjonen
som styres fra Odin. Oppdraget ble mottatt 2.april og levering, etter vellykket fullskalatesting, fant sted 5. mai.
Formålet med panelet er å kunne foreta en kontrollert styring av tilførsel av vann/diesel inn i losseslangen og en kontrollert lossing av olje/diesel fra beholderne over i Odin.

Konsollet er bygd for å tåle korrosivt miljø og består av en rustfri ramme med deksler i syrefast stål. Valg av komponenter er styrt av kravet til nøyaktighet i operasjonen, bl.a. er det installert to store flowmetere som gir direkte måling av væskemengder med max avvik +/- 0,10%.

Vann/diesellinjen har en kapasitet opptil 350l/min med 20 bar trykk, alle komponenter er i syrefast materiale for evt. bruk av sjøvann.
“DESMI” linjen (som styrer pumpen for overføring av olje fra beholderne til Odin) har en kapasitet på 250l/min. med 210 bar. I tillegg styres fire hydraulikklinje fra panelet.
Panelet har vært i operasjon fra mai/juni 2004 og har fungert fullt ut tilfredsstillende.

Sonsub AS – Snorre B
Diverse verktøy utviklet og bygd for å løsne MQC-plater på 340 meters dyp på Snorre B.
Platene hadde satt seg fast pga. kalkavleiringer og måtte løsnes i forbindelse med modifikasjonsarbeider. Operasjonen ble gjennomført ved vellykket kombinert bruk av de ulike verktøyene.

Subsea Vibration Tool
Vibrasjonsverktøy å hjelpe til med å løsne MQC plater. Ble bygd med regulerbar eksenterskive for justeringsmulighet av vibrasjonen.

Jekkeverktøy for MQC-plater
Gaffeljekk for å hjelpe til med å løsne platene, løftehøyde for jekken er 25mm.

Jekkeverktøy med teleskopsylindere
Til samme jobb ble det bygget en gaffeljekk med byggehøyde på kun 48 mm.og med en løftehøyde på 42mm. For å løse dette, ble det produsert 2 stk. miniatyr teleskopsylindere som utgjør en integrert del av jekken

-5 -4 -3 -2 -1