Mechanica AS har spesialisert seg på utvikling og produksjon av utstyr for subsea bruk.

Typiske prosjekt vil være ulike ROV-opererte verktøy; inntrekkingsverktøy, torque tool, Subsea jekker, seal handling tool cleaning tool o.a.

Vi har også utstyr og kompetanse til å påta oss bygging av mindre spesialprodukt som kompensatorer, spesialconnectorer ,el-motorer og spesialsylindere for subseabruk.

Komplette leveranser kan omfatte følgende:

utvikling/design
konstruksjon
prosjektledelse
produksjon
anskaffelse
montering
testing/igangkjøring
dokumentasjon.
I mange tilfeller står kunden selv for design og konstruksjon, mens vi påtar oss jobben med ferdigstilling av produktet.

Våre ansatte har bred erfaring med leveranser av utstyr for subsea-bransjen og kan være nyttige diskusjonspartnere også i utviklingsfasen for å sikre kosteffektive løsninger.

-3 -2 -1