Stålet må være av marine kvalitet og minst ST 37. Jeg var heldig og fikk kjøpt kapp av marinestål beregnet på plattformer til vrakpris. Fasthet og marineegenskaper var langt over kravene. Siden jeg hadde tilgang på stål til god pris, øket jeg tykkelsene med 2 mm.
Topp og bunnplate ble laget av 12 mm plater, og sidene av 10 mm tykke plater. Byggingen av kjølen forgikk etter arbeidstid i ett hjørne av armeringsverkstedet til Norsk Stål i Stavanger. Jeg er stor takk skyldig dem som arbeider på verkstedet.

De hjalp meg både med tilskjæring og løft med kran. De fikk også veid monsteret da det var klart. Vekten stanset like under 6300 kg.

For å hindre slag i sjøgang er kjølvekten konsentrert på midten. Forut og akterut i kjølen (i ca 1,5 m lengde) er det fylt med betong og Leca-kuler.

På midten er det fylt med armeringsjern og betong. Du må sveise på avstivere på utsiden av kjølen før du fyller i betong og jern. Hvis ikke vil platene bule ut pga. trykk fra innsiden. Når betongen har herdet, fjernes avstivningen.

Jeg hadde god tilgang på kapp av armeringsjern, og kunne velge og vrake blant alle dimensjoner. Til sammen brukte jeg ca 3,5 tonn med tykkelse fra 40 – 8 mm. Først la jeg et tynt lag betong. Opp på dette la jeg armering og trykket den ned i betongmassen. På denne måten ble kjølen fylt lag for lag.
Her er kjølen fylt opp med betong.
Bruk en rett planke til å dra av toppen på støpen slik at den blir plan med kjølsidene.
Bunnen: Ferdig fylt med betong. Merk avstivere av 8 x 100 mm flatjern punktet fast på kjølens utside. Avstiverne hindre kjølen å miste fasong under støping. For flytende betong har stor egenvekt og prøver å presse kjølsidne ut.