Kjølen ble bygd med bunnen i været fordi den senere skulle fylles med betong. Dessuten er det lettere å sveise på bunnplaten som lokk.

Selve sveising bør du overlate til fagfolk, med mindre du ikke er sveiser av yrke. Jeg skar til platene selv, slipte fuger og punktet delene sammen, men overlot sveisingen til en proff.

Når alt er klargjort og satt opp, er det ikke så mange timene en sveiser bruker. Kostnaden med en sveiser betaler seg selv i form av sikkerhet og økt verdi på den ferdige båten.

Elektroder: Sveiseelektrode må stemme absolutt sammen med stålets egenskaper og det bruk det har etter sveising. Kjølen er en “under-vann-konstruksjon” og kravene til gode sveiseelektroder og dyktig sveiser er store. Ett enste lite hull i sveisen, vil kunne før til vanninntrengning og påfølgende rustangrep på kjølens innside. Så, overlat dette til erfarne fagfolk.