Først må vi lage en kryssfinermal av topplaten på stålkjølen. På bilde ser du kryssfinermalen ligge på gulvet. Den er lagd av 6 mm tykk kryssfiner. Malen lages etter tegningene fra Vaagen Båtbyggeri.
Malen er sammensatt av 3 lengder fra en 2,4 m lang kryssfinerplate. Lengdene er skjøtt sammen med kryssfiner og skruer. I senter tegnet jeg senterlinje ved å bruke en lang snor. Når lengdene settes i sammen, bruker vi snoren til å kontrollere retningsavik slik at malen blir helt riktig i lengderetningen.

Malen brukes både for tilskjæring av trekjøl og tilpassing av stål i topplate på ballastkjøl. Den brukes også som boremal når hullene for kjølbolter skal boes i ballastkjøl og overføres til trekjøl.

Trekjølen er limt av 36 x 98 mm furu. Ferdig kjøl ble ca 90 mm tykk. (men kjølen kan godt lages av 36 x 75 mm furu, med en tykkelse ferdig på ca 70 mm… for stålkjølen stabiliserer og gir stivhet) Materialene må være av så god og malmrik kvalitet som mulig.

Epoksylim er velegnet til liming av trekjølen. Start med å lime sammen de 3-4 midterste plankene i kjølen. Bygg så opp kjølen til hver side for senter.

Skjøting av plankene utføres med en skrøskjøt på 1: 6 limt med epoksylim. D.v.s. med 36 mm tykk plank blir skjøten 36 x 6 = 216 mm. Tykkelsen på plankene må justeres med en justerhøvel.

Bruk en båndsliper på tvers av fiberrtning på limflaten slik at fibrene blir rufset opp. Dette gjør at epoksylimet trenger bedre ned i overflaten og gir forankring. For en høvlet overflate er glatt og gir lite feste for epoksylim.